พบ: 117  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
ตะวัน สุรัติเจริญสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัด, 2546
เลขเรียก
HG4521 .ต117 2546,FA00002
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2551
เลขเรียก
HD66 .ม71 2551,BA00092
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
นากาตานิ, อากิฮิโร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โลกสวย, 2546
เลขเรียก
BF637.S8 น52 2546,SI00242
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พสุ เดชะรินทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
เลขเรียก
HD56 .พ18บ 2546,BA00001
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Monnipha Somphong.
สำนักพิมพ์
Bangkok : ThammasatUniversityPress, 2550
เลขเรียก
PE1407 .M748B 2550,LA00157
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ โฮลดิ้ง จำกัด
เลขเรียก
TJ0001
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
วารสาร

image
ชื่อผู้แต่ง
อาซาร์, เบตตี ชรัมพ์เฟอร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพียร์สันเอ็ดดูเคชั่นอินโดไชน่า, 2546
เลขเรียก
PE1361 .อ22 2546 ล.2,LA00139
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ลันเดน, สตีเฟน ซี.
เลขเรียก
HF5549.5 .M63ล25ฟ 2546,BA00002
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
บริษัทไอมันนี่ส์ ซอฟแวร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไอมันนี่ส์ซอฟแวร์, 2549
เลขเรียก
‬CD 002
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
สันติ ตั้งรพีพากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2546
เลขเรียก
HF5415.12 .C6ส115 2546,BA00157
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จำกัด
เลขเรียก
TJ0010
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
วารสาร

image
ชื่อผู้แต่ง
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศรีสยามพริ้นท์แอนด์แพคก์, 2546-
เลขเรียก
TJ0013
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
วารสาร

image
ชื่อผู้แต่ง
บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
เลขเรียก
MAGAZINE0013
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
วารสาร

image
ชื่อผู้แต่ง
เอ็ก, ยอชจ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อี.ไอสแควร์พับลิชชิ่ง, 2546
เลขเรียก
TS156 .อ51 2546,BA00031
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ศุภัทร ธรรมานุสนธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอช.เอ็น.กรุ๊ป, 2546
เลขเรียก
QA76.9 .ม71ว 2546,IT00006
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ