พบ: 487  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
ปุยฝ้าย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2554
เลขเรียก
LI00002,LIT JAMSAI 454
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hawkins, Anne.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียก
HD47.3 .น645 2554,BA00177
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
โรม บุนนาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สยามบันทึกแฮปปี้บุ๊ค, 2554
เลขเรียก
BF637.S8 ภ14ห 2554,SI00168
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
นาถกมล บุญรอดพานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2554
เลขเรียก
HD31 .พ17 2554,BA00009
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
วรสิริยุตต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธิงค์บียอนด์บุ๊คส์, 2554
เลขเรียก
BF637 .ว456 2554,SI00231
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ชินชูฮอน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ ;2554.
เลขเรียก
LI00569
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เดคิซูกิดอทเน็ต, 2554
เลขเรียก
HG4529 .น95ย 2554,INV 181,FA00009
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
สหรัฐ เจตมโนรมย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิหมู่บ้านพลัมในประเทศไทย, 2554
เลขเรียก
BQ5375 .ส87 2554,SI00154
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
บุญชัย ใจเย็น.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ปราชญ์, 2554
เลขเรียก
HG1552.A1 บ35ร 2554,IK00045
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2554.
เลขเรียก
BA00136,HF5386 .ถ593 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฐานเศรษฐกิจ, 2554
เลขเรียก
HD38.5 .ฐ98ส 2554,BA00127
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พงษ์ ผาวิจิตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, 2554
เลขเรียก
HF5549.5.P35 พ147 2554,BA00137
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554
เลขเรียก
HF5381 .ก918 2552,BA00277
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
โคลเลอร์, เจอรามี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.
เลขเรียก
T39 .ค924 2554,BA00473
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
วิชัย กอสงวนมิตร.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2554.
เลขเรียก
BF637 .S8 ว32ส 2554,BA00142
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ