พบ: 588  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
คอมพานี,กอมโคริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น, 2555
เลขเรียก
LI00022
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Smart Investor.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : SmartInvestor, 2555
เลขเรียก
HG4661 .ส72 2555,IK00025
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
สุดาวรรณ อริยะทรัพย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บีมีเดีย, 2555
เลขเรียก
HF5549.5 .ช75 2555,BA00164
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
แมคคาร์ตนีย์, ซาร์ราห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555
เลขเรียก
HD69 .B7 ม71 2555,BA00122
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ ชยางกูร, #31;
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แอคชีฟเวอร์ดีไซน์แอนด์แอดเวอร์ไทซิ่ง, 2555
เลขเรียก
BF637 .ช432 2555,SI00098
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
จิรวัฒน์ รจนาวรรณ.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มายเบสท์บุคส์, 2555
เลขเรียก
HD62.5 .จ64ย 2555,BA00156
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Rittenhouse, L. J.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555
เลขเรียก
FA00032,HG4529 .ร65ย 2555,INV 220
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ริกบี, ไรเมอร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555
เลขเรียก
HC29 .ร476 2555,BA00245
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ซูเหม่ยจิ้ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์How-to, 2555
เลขเรียก
BF637.S8 ซ499 2555,SI00320
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
เพลง

image
ชื่อผู้แต่ง
จูอวี้หง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์How-toอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555
เลขเรียก
BF636 .จ32 2555,SI00066
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พาน, แพทริก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์How-toอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555
เลขเรียก
BF636 .พ74 2555,SI00107
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
คราลิค, จอห์น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์How-to, 2555
เลขเรียก
BJ1533 .ค157ส 2555,SI00121
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
อัจฉรา โยมสินธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555
เลขเรียก
R HG151 .อ112 2555,SP00017
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คุณธรรม, 2555
เลขเรียก
PL3275.ส6 ป771 2555,SI00116
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
กองบรรณาธิการหุ้น
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555
เลขเรียก
HG4529 .ก92 2555,FA00080
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ