พบ: 613  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
พงศกร จันท์พิพัฒน์พงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บีทีเอสเพรส, 2557
เลขเรียก
HF5438 .พ28ก 2557,BA00160
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
อธิป กีรติพิชญ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Stock2morrow, 2557
เลขเรียก
HG4579 .อ14 2557,FA00021
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
สำนักพิมพ์
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ,
เลขเรียก
HG5750.55.A6 ต17อ 2557,IK00026
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ชิน, จิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557
เลขเรียก
LI00561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
เฮย์วาร์ด, เอมี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2557
เลขเรียก
BF637.S8 .ฮ888 2557,SI00060
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
มาชึมิ นาคาจิมา.
สำนักพิมพ์
สยามอินเตอร์บุ๊คส์ ,
เลขเรียก
BF637.S8 .ม22ส 2557,BA00644
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
มิสเตอร์บูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินสิพัล, 2557.
เลขเรียก
HG4529 .ม38ส 2557,FA00107
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2557
เลขเรียก
HG4529 .พ688 2557,PF00054
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พิณ พีชญา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2557
เลขเรียก
HG179 .พ24 2557,PF00242
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิเคชั่น, 2557
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ณัฐวุฒิ ยอดจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไอเดียอินสแตนทพริ้นทิ่ง, 2557
เลขเรียก
HG4529 .ณ13ป 2557,IK00057
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
โยโกยามา, มิทซูอากิ.
สำนักพิมพ์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),
เลขเรียก
HG179 .ย51 2557,PF00192
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
เทอร์เนอร์, ซูซาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2557
เลขเรียก
HD31 .ธ952ก 2557,BM3,BA00027
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ณัฐดนัย อ่วมชำนาญไพร.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ธิงค์บียอนด์บุ๊คส์, 2557
เลขเรียก
HG4529 .ณ113 2557,FA00018
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
แสตมป์เบอรี่.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2557
เลขเรียก
LIT JAMSAI 594,LI00136
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ