พบ: 388  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย, 2559
เลขเรียก
HG6051.T5 ต72ส 2559,IK00022
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Cooper, Sarah.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไดร์ฟ, 2559
เลขเรียก
HF5549.S8 .ค41ห 2559,BA00310
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
อัญพัชร์ ทรัพย์ยืนยง และ กรณ์กวินท์ พีระเดชไพศาล..
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ, 2559
เลขเรียก
IK00067,HD1382.5 .อ13ห 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
แอนดรูว์ โอคอนเนลล์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัทวีเลิร์นจำกัด, 2559
เลขเรียก
HF5415.2 .อ75ห 2559,BA00417
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Singh, Mario.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เกรทไอเดีย, 2559
เลขเรียก
HG3851 .ส32ส 2559,IK00025
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ทวีวรรณ กมลบุตร.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ธิงค์บียอนด์บุ๊คส์, 2559
เลขเรียก
BA00407,HF5415.2 .ท73ย 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ภาววิทย์ กลิ่นประทุม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2559
เลขเรียก
FA00091,HG4529 .ภ27ส 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ศุฬิญญา เนตรโสภณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เลิร์นนิงฮับ(ไทยแลนด์), 2559
เลขเรียก
IK00004,HG4661 .ศ49ห 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
มัตสึโอะ, อิวะตะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559
เลขเรียก
HD57.7 .ม14ห 2559,BA00297
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
O' Brien, Dominic.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : บีมีเดียกรุ๊ป, 2559
เลขเรียก
BF636 .ด86ว 2559,SI00236
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
สันทัด วัฒนายน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2559.
เลขเรียก
HG4529 .ส15จ 2559,IK00068
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ทิม เดวิด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559
เลขเรียก
BF128 .ท36 2559,SI00361
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ฐิติเมธ โภคชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559
เลขเรียก
HD2741 .ฐ34ก 2559,SP00037
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
กองบรรรณาธิการ สกายบุ๊กส์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สกายบุ๊คส์, 2559
เลขเรียก
KD00186
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
แซลลี่ โรลด์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2559
เลขเรียก
MV 0167
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ