พบ 11 Title

  • แสดง     ต่อหน้า
image
ชื่อผู้แต่ง
ปาร์ก, จงกี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Shortcut, 2558.
เลขเรียก
BF637 .จ21ร 2558
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ
image
ชื่อผู้แต่ง
ษุภณัฏฐ์ กนกพารา.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2555.
เลขเรียก
HG4661 .ษ46ร 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ
image
ชื่อผู้แต่ง
Berger, Jonah.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559
เลขเรียก
HF5415.153 .ย85ธ 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ
image
ชื่อผู้แต่ง
Stone, Brad.
เลขเรียก
HD62.5 .S756 2017
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ
image
ชื่อผู้แต่ง
Thompson, Mark.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2556
เลขเรียก
HD57.7 .ท638 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ
image
ชื่อผู้แต่ง
ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โมเมนตั้ม, 2560.
เลขเรียก
HD62.5 .ณ13ส 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ
image
ชื่อผู้แต่ง
พจณี คงคาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2549
เลขเรียก
HG179 .พ24 2549
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ
image
ชื่อผู้แต่ง
Kobliner, Beth.
สำนักพิมพ์
New York : Touchstone, 2017.
เลขเรียก
HG179 .K59 2017
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ
image
ชื่อผู้แต่ง
เดอมาร์โค, เอ็มเจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์, 2559.
เลขเรียก
HG179 .ด59ป 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ
image
ชื่อผู้แต่ง
ณัฐวุฒิ ปราโมทย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558
เลขเรียก
HD890.55 .ณ13ส 2558
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ
image
ชื่อผู้แต่ง
Eichholz, Juan Carlos.
สำนักพิมพ์
Greenwich, CT : LID Publishing Inc., [2014].
เลขเรียก
HD58.8 .E33 2014
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ