พบ: 6  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Choudhry, Moorad.
สำนักพิมพ์
Chichester,England; : JohnWiley, 2006
เลขเรียก
HG3701 .C47 2006,IK00043
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Choudhry, Moorad.
สำนักพิมพ์
London : SecuritiesInstituteServices, 2006
เลขเรียก
HG1615 .C35 2006,IK00019
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Choudhry, Moorad.
สำนักพิมพ์
Basingstoke[England]; : PalgraveMacmillan, 2006
เลขเรียก
HG4651 .C6796 2006,IK00049
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Fabozzi, Frank J.
สำนักพิมพ์
Hoboken,NJ : JohnWiley, 2006
เลขเรียก
HG4028.A84 F33 2006,IK00067
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Choudhry, Moorad.
สำนักพิมพ์
England : Johnwiley&son, 2006
เลขเรียก
HG4651 .C98F 2006,IK00047
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Choudhry, Moorad.
สำนักพิมพ์
MA. : Butterworth-Heinemann, 2010
เลขเรียก
HG3701 .C475 2010,IK00068
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ