พบ: 5  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Das, Satyajit.
สำนักพิมพ์
UpperSaddleRiver,N.J. : FTPress, 2012
เลขเรียก
IK00221,HG221 .D257 2012
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Das, Satyajit.
สำนักพิมพ์
Singapore; : JohnWiley&Sons, 2006
เลขเรียก
HD61 .D37 2006,IK00070
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Das, Satyajit.
สำนักพิมพ์
Singapore; : JohnWiley&Sons, 2006
เลขเรียก
CD 033
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Das, Satyajit.
สำนักพิมพ์
Singapore; : JohnWiley&Sons, 2006
เลขเรียก
HG6024.A3 D3752 2006,IK00068
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Das, Satyajit.
สำนักพิมพ์
Singapore; : JohnWiley&Sons, 2006
เลขเรียก
HG6024.A3 D3752 2006,IK00068
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ