พบ: 5  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Fabozzi, Frank J.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, c2006
เลขเรียก
HG4651 .A383 2006,IK00044
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Fabozzi, Frank J.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, 2006
เลขเรียก
HG4661 .F33 2006,IK00011
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Fabozzi, Frank J.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, 2006
เลขเรียก
IK00078,HG4650 .F33F 2006
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Fabozzi, Frank J.
สำนักพิมพ์
Hoboken,NJ : JohnWiley, 2006
เลขเรียก
HG4028.A84 F33 2006,IK00067
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Fabozzi, Frank J.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, 2006
เลขเรียก
HG4655 .H36 2006,IK00050
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ