พบ: 6  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Lewis, Michael.
สำนักพิมพ์
London : penguinbooks, 2011
เลขเรียก
HB3716 .K77 2011,EC00237
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lewis, Michael.
สำนักพิมพ์
NewYork : W.W.Norton&Co., 2011
เลขเรียก
HB3717 .L49 2011,EC00257
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lewis, Michael.
สำนักพิมพ์
N.Y. : W.W.Norton&Company, 2006
เลขเรียก
BF637 .L48 2006,SI00004
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lewis, Michael.
สำนักพิมพ์
NewYork : W.W.Norton, c2011
เลขเรียก
HG4621 .L48 2011,IK00168
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lewis, Michael.
สำนักพิมพ์
NewYork : W.W.Norton, c2000
เลขเรียก
HD9696.63.U62 C585 2000,BA00016
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lewis, Michael.
สำนักพิมพ์
NewYork : Knopf:, 1997
เลขเรียก
E888 .L49 1997,SI00018
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ