พบ: 733  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
GARP FRM Committee
สำนักพิมพ์
N.J. : PearsonLearningSolutions, 2014
เลขเรียก
HG4027.3 .G557 2014 V.2,PL00031
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Chang, Ha-Joon.
สำนักพิมพ์
NewYork : BloomsburyPress, 2011
เลขเรียก
HB501 .C51715 2011,EC00227
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Ofiu, Kylie.
สำนักพิมพ์
Milton : Wrightbooks, 2011.
เลขเรียก
HG179 .O63H 2011,PF00073
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
คณิต นิมมาลัยรัตน์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ธิงค์บียอนด์, 2554
เลขเรียก
INV 187,FA00045,HG4529 .ค32ห 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Harvey, David.
สำนักพิมพ์
NewYork : Verso, c2010
เลขเรียก
EC00128,HB501.M37 H335 2010
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Martin, Frank K.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, 2011
เลขเรียก
HG4910 .M349 2011,FM00098
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Clark, Gregory.
สำนักพิมพ์
Princeton : PrincetonUniversityPress, c2007
เลขเรียก
HC21 .C63 2007,EC00154
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Rogers, Jim.
สำนักพิมพ์
NewYork : RandomHouse, c2009
เลขเรียก
HG4521 .R685 2009,FA00020
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hall, Kathleen, #31;
สำนักพิมพ์
NewYork : AmericanManagementAssociation, 2006
เลขเรียก
BF637.S4 H335 2006,SI00085
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Claessens, Stijn.
สำนักพิมพ์
Washington,DC : WorldBank, 2006
เลขเรียก
HG4026 .R38 2006 V.1,CF00024
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Tanlamai, Stephanie Sirapard.
สำนักพิมพ์
Bangkok : BangkokPrinting(1984), [2006]
เลขเรียก
P305 .T36 2006,LA00097
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Taylor, James.
สำนักพิมพ์
NewYork : AmericanManagementAssociation, 2006
เลขเรียก
HD69.P75 T39 2006,BA00315
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Cepuch, Randy.
สำนักพิมพ์
NewYork : Thunder’sMouthPress, c2007
เลขเรียก
HD2743 .C46 2007,FA00047
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Brannan, Bob.
สำนักพิมพ์
Boston : McGraw-Hill, c2006
เลขเรียก
PE1439 .B69 2006,LA00155
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Duska,Ronald.
สำนักพิมพ์
Chichester,WestSussex;Malden,MA : Wiley-Blackwell, 2011
เลขเรียก
HF5625.15 .D87 2011,SD00135
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ