พบ: 12  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Davis Guggenheim
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ; : ยูไนเต็ดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2006
เลขเรียก
MV 0016 (STAFF ONLY)
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
ไฟล์คอมพิวเตอร์

image
ชื่อผู้แต่ง
Brealey, Richard A.
สำนักพิมพ์
Singapore : McGraw-Hill, 2006
เลขเรียก
CD 030
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
ไฟล์คอมพิวเตอร์

image
ชื่อผู้แต่ง
McDonald,Robert L.
สำนักพิมพ์
Boston : Addison-Wesley, c2006
เลขเรียก
CD 001
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
ไฟล์คอมพิวเตอร์

image
ชื่อผู้แต่ง
Schwalbe, Kathy.
สำนักพิมพ์
Cambridge,Mass. : ThomsonCoursetechnology, 2006
เลขเรียก
CD 001
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
ไฟล์คอมพิวเตอร์

image
ชื่อผู้แต่ง
Aitken, Peter G.
สำนักพิมพ์
Indianapolis,Ind. : QuePub., 2006
เลขเรียก
CD 007
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
ไฟล์คอมพิวเตอร์

image
ชื่อผู้แต่ง
Meredith, Jack R.
สำนักพิมพ์
Hoboken,NJ : JohnWiley, c2006
เลขเรียก
CD 013
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
ไฟล์คอมพิวเตอร์

image
ชื่อผู้แต่ง
Gray, Clifford F.
สำนักพิมพ์
Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2006
เลขเรียก
CD 015
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
ไฟล์คอมพิวเตอร์

image
ชื่อผู้แต่ง
Render, Barry.
สำนักพิมพ์
UpperSaddleRiver,NJ : PearsonPrenticeHall, 2006
เลขเรียก
CD 028
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
ไฟล์คอมพิวเตอร์

image
ชื่อผู้แต่ง
Kim, Daehwan.
สำนักพิมพ์
NewYork : TheMcGraw-HillCompanies, 2006
เลขเรียก
CD 004
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
ไฟล์คอมพิวเตอร์

image
ชื่อผู้แต่ง
TTIS
สำนักพิมพ์
Bangkok : TTISCo.Ltd.[2006].
เลขเรียก
CD 005
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
ไฟล์คอมพิวเตอร์

image
ชื่อผู้แต่ง
Pring, Martin J.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, c2006
เลขเรียก
CD 056
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
ไฟล์คอมพิวเตอร์

image
ชื่อผู้แต่ง
Steve Conrad
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ; : โซนี่พิคเจอร์สริริสซิ่งอินเตอร์เนชั่นแนล, 2006
เลขเรียก
MV 0017 (STAFF ONLY)
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
ไฟล์คอมพิวเตอร์