พบ: 51  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Perterson, Pamela P.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, 2006
เลขเรียก
HG4026 .P463 2006,IK00030
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Erickson, Matthew P.
สำนักพิมพ์
Hoboken,NewJersey : JohnWiley&SonsInc., [2014]
เลขเรียก
HG4529.5 .E75 2014,IK00080
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Valentine, James J.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, c2011
เลขเรียก
HG4621 .V35 2011,IK00250
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Morris, Gregory L.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, c2006
เลขเรียก
HG4638 .M67 2006,IK00331
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Storer, Phil.l.
สำนักพิมพ์
Dallas,TX : BrownBooksPub.Group, 2010
เลขเรียก
HG4529 .S96C 2010,IK00151
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Damodaran, Aswath.
สำนักพิมพ์
NewJersey : JohnWiley&Sons;, 2006
เลขเรียก
CF00135,HG4028.V3 D35 2006
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Wright, Kelley.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, c2010
เลขเรียก
HG4661 .W75 2010,IK00055
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Elder, Alexander.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : JohnWiley, 2006
เลขเรียก
HG4529 .E46 2006,FA00016
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kelleher, Jim.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, 2010
เลขเรียก
HG4028 .K444 2010,IK00019
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Ray, Christina.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, c2010
เลขเรียก
HG4529 .R39 2010,IK00043
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Thomsett, Michael C.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, 2006
เลขเรียก
FA00010,HG4529 .T487 2006
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Ye, Gewei.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : JohnWiley&Sons, c2011
เลขเรียก
HG4529 .Y42 2011,IK00153
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Amberger, Christoph.
สำนักพิมพ์
Hoboken,NJ : Wiley, 2006
เลขเรียก
HG4521 .A456 2006,IK00071
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Smith, Courtney.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : JohnWiley, c2010
เลขเรียก
HG3851 .S59 2010,IK00060
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Dologa, Mircea.
สำนักพิมพ์
Chichester,WestSussex,England; : Wiley, c2008
เลขเรียก
HG4529 .D65 2008,IK00280
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ