พบ: 62  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Rogers, Jim.
สำนักพิมพ์
NewYork : RandomHouse, c2009
เลขเรียก
HG4521 .R685 2009,FA00020
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Spitzer, Cindy S.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : JohnWiley, c2010
เลขเรียก
HG179 .W5264 2010,PF00068
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Ang, Andrew.
สำนักพิมพ์
Oxford : OxfordUniversityPress, [2014]
เลขเรียก
HG4028.A84 A54 2014,IK00078
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Rubillo, Paul.
สำนักพิมพ์
UpperSaddleRiver,N.J. : FTPress, c2011
เลขเรียก
HG4028 .D5R77 2011,IK00174
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Choudhry, Moorad.
สำนักพิมพ์
Basingstoke[England]; : PalgraveMacmillan, 2006
เลขเรียก
HG4651 .C6796 2006,IK00049
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Meziani, A. Seddik
สำนักพิมพ์
NewYork : PalgraveMacmillan, 2006
เลขเรียก
HG6043 .M49 2006,IK00008
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Asplund, Richard W.
สำนักพิมพ์
NewYork : RandomHouse, 2005
เลขเรียก
HG4521 .T285 2005,IK00041
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Rosenstreich, Peter.
สำนักพิมพ์
Indianapolis,IN : FinancialTimesPrenticeHallBooks, c2006
เลขเรียก
HG3851 .R67 2006,IK00066
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Thomas, Guy.
สำนักพิมพ์
Hampshire,GreatBritain : HarrimanHouse, 2011
เลขเรียก
HG4028 .T59 2011,IK00097
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Perry, Brain.
สำนักพิมพ์
NewYork : Sterling&RossPublishers, c2010
เลขเรียก
HG4521 .P397 2010,PF00056
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
McGuire, Shayne.
สำนักพิมพ์
NewYork : Wiley, c2010
เลขเรียก
HG293 .M395 2010,IK00059
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Nelken, Izzy.
สำนักพิมพ์
Burlington,MA : Butterworth-Heinemann, 2006
เลขเรียก
HG4530 .N546 2006,IK00026
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Amberger, Christoph.
สำนักพิมพ์
Hoboken,NJ : Wiley, 2006
เลขเรียก
HG4521 .A456 2006,IK00071
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bromma, Hubert Franz-Josef.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, c2010
เลขเรียก
HG4521 .B678 2010,FM00173
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Fisher, Ken.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : JohnWiley&Sons, c2009
เลขเรียก
HV6691 .F57 2009,SD00141
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ