พบ: 28  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Fabozzi, Frank J.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, c2006
เลขเรียก
HG4651 .A383 2006,IK00044
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Erickson, Matthew P.
สำนักพิมพ์
Hoboken,NewJersey : JohnWiley&SonsInc., [2014]
เลขเรียก
HG4529.5 .E75 2014,IK00080
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Wright, Kelley.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, c2010
เลขเรียก
HG4661 .W75 2010,IK00055
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bromma, Hubert Franz-Josef.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, c2010
เลขเรียก
HG4521 .B678 2010,FM00173
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Drobny, Steven.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : J.Wiley&Sons, 2006
เลขเรียก
HG4530 .D74 2006,IK00023
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Walls, Brian.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : BloombergPress, c2011
เลขเรียก
HG6024 .A3B88 2011,IK00064
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Carr, Thomas K.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-HillEducation, [2014]
เลขเรียก
HG4529 .C3727 2014,IK00220
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Sanwal, Anand K.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : JohnWiley&Sons, 2007
เลขเรียก
CF00006,HG4011 .S324 2007
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Marston, Richard C.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, c2011
เลขเรียก
HG4529.5 .M374 2011,IK00116
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Dussault, Thomas L.
สำนักพิมพ์
Mason,Ohio : ThomsonHigherEducation, c2006
เลขเรียก
HG4529.5 .D87 2006,IK00076
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Chincarini, Ludwig B.
สำนักพิมพ์
NewYork : TheMcGraw-HillCompanies, 2006
เลขเรียก
HG4529.5 .C4794 2006,IK00025
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kim, Daehwan.
สำนักพิมพ์
NewYork : TheMcGraw-HillCompanies, 2006
เลขเรียก
CD 004
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
ไฟล์คอมพิวเตอร์

image
ชื่อผู้แต่ง
Bindeseil,Ulrich.
สำนักพิมพ์
NewYork : CambridgeUniversityPress, 2009
เลขเรียก
HG1811 .R57 2009,IK00226
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Stevenson, David.
สำนักพิมพ์
NewYork : FinancialTimes/PrenticeHall, 2010
เลขเรียก
HG4529 .S74 2010,IK00019
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Greenblatt, Joel.
สำนักพิมพ์
NewYork : CrownBusiness, c2011
เลขเรียก
HG4521 .G696 2011,IK00104
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ