พบ: 734  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Subramani, R. Venkata.
สำนักพิมพ์
Singapore : JohnWiley&Sons(Asia), 2011
เลขเรียก
HF5686.I6 S88 2011,CF00006
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Fabozzi, Frank J.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, c2006
เลขเรียก
HG4651 .A383 2006,IK00044
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Albanese, Claudio.
สำนักพิมพ์
Amsterdam; : ElsevierAcademicPress, 2006
เลขเรียก
CD 034
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Albanese, Claudio.
สำนักพิมพ์
Amsterdam; : ElsevierAcademicPress, 2006
เลขเรียก
HG6024.A3 A44 2006,IK00018
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Spitzer, Cindy S.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : JohnWiley, c2010
เลขเรียก
HG179 .W5264 2010,PF00068
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Cohn, Mike.
สำนักพิมพ์
Prentice Hall Professional Technical Reference,
เลขเรียก
QA76.76.D47 C6427 2006,IE00056
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Anderson, Kym.
สำนักพิมพ์
Washington,DC : PalgraveMacmillan/WorldBank, c2006
เลขเรียก
HG3881.5.W57 A345 2006,EC00434
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Dowd, Kevin.
สำนักพิมพ์
: Wiley, 2010
เลขเรียก
HG4523 .D69 2010,FM00082
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Durbin, Michael.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, 2006
เลขเรียก
IK00214,HG6024.A3 D87 2006
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Jagerson, John.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, c2011
เลขเรียก
HG3853 .J14 2011,IK00204
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Sincere, Michael.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, c2011
เลขเรียก
HG4637 .S56 2011,FA00040
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Taulli, Tom.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, c2011
เลขเรียก
IK00165,HG6041 .T378 2011
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kaufman, Perry J.
เลขเรียก
HG4661 .K33 2011,IK00044
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Spector, Robert, #31;
สำนักพิมพ์
NewYork : HarperBusiness, 2000
เลขเรียก
Z473.A485 S64 2000,BA00019
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Slocomb, Margaret.
สำนักพิมพ์
Singapore : NUSPress, c2010
เลขเรียก
HC442 .S56 2010,GM00030
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ