พบ: 734  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Cannon, Christopher M.
สำนักพิมพ์
Hoboken,NewJersey : Wiley, [2011],©2011
เลขเรียก
HG177 .C36 2011,IK00059
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Davis Guggenheim
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ; : ยูไนเต็ดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2006
เลขเรียก
MV 0016 (STAFF ONLY)
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
ไฟล์คอมพิวเตอร์

image
ชื่อผู้แต่ง
Brown, Patrick J.
สำนักพิมพ์
Chichester,England; : JohnWiley&SonsInc., c2006
เลขเรียก
HG4651 .B685 2006,IK00045
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Choudhry, Moorad.
สำนักพิมพ์
Chichester,England; : JohnWiley, 2006
เลขเรียก
HG3701 .C47 2006,IK00043
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Choudhry, Moorad.
สำนักพิมพ์
London : SecuritiesInstituteServices, 2006
เลขเรียก
HG1615 .C35 2006,IK00019
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Perterson, Pamela P.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, 2006
เลขเรียก
HG4026 .P463 2006,IK00030
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
The Stock Exchange of Thailand
สำนักพิมพ์
Bangkok : The Stock Exchange of Thailand, 2006.
เลขเรียก
HG5750.55 .A2S76 2006,AS00003
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Yeung, Rob.
สำนักพิมพ์
WestSussex : Wiley, 2006
เลขเรียก
HF5549.5.I6 Y48 2006,BA00064
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Damodaran, Aswath.
สำนักพิมพ์
Hoboken,NJ : JohnWiley, c2006
เลขเรียก
HG4011 .D26 2006,CF00032
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Temporal, Paul.
สำนักพิมพ์
Singapore; : HobokenNJ:, 2006
เลขเรียก
HD69.B7 T449 2006,BA00220
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Ang, Andrew.
สำนักพิมพ์
Oxford : OxfordUniversityPress, [2014]
เลขเรียก
HG4028.A84 A54 2014,IK00078
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Korajczyk, Robert A.
สำนักพิมพ์
London : RiskBooks, c1999
เลขเรียก
HG4637 .A87 1999,IK00005
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Erickson, Matthew P.
สำนักพิมพ์
Hoboken,NewJersey : JohnWiley&SonsInc., [2014]
เลขเรียก
HG4529.5 .E75 2014,IK00080
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hu, Joseph.
เลขเรียก
HG4028 .H8 2011,IK00075
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Michalowski, Greg.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, c2011
เลขเรียก
HG3851 .M493 2011,IK00138
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ