พบ: 734  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Chang, Ha-Joon.
สำนักพิมพ์
NewYork,NY : BloomsburyPress, 2008
เลขเรียก
EC00142,HF1713 .C5185 2008
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
King,Brett.
สำนักพิมพ์
Singapore : MarshallCavendishBusiness, 2010
เลขเรียก
HG1616 .C87 2010,IK00191
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Rhodes, William R.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, c2011
เลขเรียก
HG2463.R46 A3 2011,IK00190
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Green, Charles H.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HG4027.7 .G736 2014,IE00047
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Gup, Benton E.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, c2011
เลขเรียก
IK00189,HG2491 .G865 2011
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Blair, William.
สำนักพิมพ์
Oxford;NewYork : OxfordUniversityPress, 2008
เลขเรียก
KD1737 .R43B36 2008,LR00021
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hoflich,Peter.
สำนักพิมพ์
Singapore : JohnWiley&Sons(Asia), 2011
เลขเรียก
HG1615 .B36 2011,IK00177
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Burrough, Bryan.
สำนักพิมพ์
NewYork : HarperBusinessEssentials, 2008
เลขเรียก
HD2796.R57 B87 2008,CF00029
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Mnookin, Robert H.
สำนักพิมพ์
NewYork : SIMON&SCHUSTER, 2010
เลขเรียก
BA00027,BF637.N4 M58 2010
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Downes, John.
สำนักพิมพ์
Hauppauge,N.Y. : Barron’sEducationalSeries, 2010
เลขเรียก
R HG173 .D66 2010,RF00012
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Downes, John.
สำนักพิมพ์
Hauppauge,N.Y. : Barron’sEducationalSeries, 2006
เลขเรียก
R HG173 .D66 2006,RF00011
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Rubillo, Paul.
สำนักพิมพ์
UpperSaddleRiver,N.J. : FTPress, c2011
เลขเรียก
HG4028 .D5R77 2011,IK00174
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Collins, Art.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : JohnWiley, c2007
เลขเรียก
HG6024.3 .C63 2007,IK00086
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Benioff, Marc R.
สำนักพิมพ์
Jossey-Bass,
เลขเรียก
HF5415.5 .B443 2009,IE00016
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Overtveldt, Johan van.
สำนักพิมพ์
Chicago : Agate, c2010
เลขเรียก
HG2565 .O94 2010,IK00145
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ