พบ: 734  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
วิทยากร เชียงกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552
เลขเรียก
HC59.15 .ว583 2552,EC00070
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
เมย์นาร์ด, ไคล์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์Hoe-to, 2554
เลขเรียก
BF637 .ม74ห 2554,SI 868,SI00134
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
วีระพงษ์ บุญโญภาส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552
เลขเรียก
HC445 .ว37อ 2552,BM 745,EC00059
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เรสเตอร์, 2554.
เลขเรียก
HD30.28 .ด69ก 2554,BA00096
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
วิบูลย์ พึงประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิงมีเดีย, 2554
เลขเรียก
HG4521 .ว35ค 2554,FA00065
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
วชิระ จึง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊คส์, 2554
เลขเรียก
HF5386 .ท18ป 2554,BA00209
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ชัชพล เกียรติขจรธาดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554
เลขเรียก
BV4908.5 .211ร 2554,SI00176
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พิชัย นริพทะพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุวรรณภูมิ, 2553
เลขเรียก
HB119 .พ642ศ 2553,EC00091
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดวงแก้ว, 2553
เลขเรียก
HB139 .พ434 2553,EC00083
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
สิปปภาส พรสุขสว่าง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
เลขเรียก
HG226 .ส35 2553,IK00020
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
สิปปภาส พรสุขสว่าง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
เลขเรียก
HG226 .ส35 2555,IK00020
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
เพลินพิศ สัตย์สงวน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554
เลขเรียก
IK00024,HG221 .พ925 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ทวี หมื่นนิกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : openbooks, c2552
เลขเรียก
HB75 .ท187 2552,EC00076
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พิชัย จาวลา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2554
เลขเรียก
HB181.T5 พ642 2554,EC00117
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ