พบ: 734  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Valentine, James J.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, c2011
เลขเรียก
HG4621 .V35 2011,IK00250
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Green, Alexander.
สำนักพิมพ์
Hoboken, N.J. : Wiley, c2011.
เลขเรียก
HF5386 .G73 2011,PF00069
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Sugars, Bradley J.
สำนักพิมพ์
McGraw-Hill,
เลขเรียก
HF5386 .S8894 2006,SD00014
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Huse, Morton.
สำนักพิมพ์
Cambridge,UK; : CambridgeUniversityPress, 2007
เลขเรียก
HD2741 .H873 2007,SD00068
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Smith, Shaun.
สำนักพิมพ์
Philadelphia,PA : Koganpage, 2011
เลขเรียก
BA00107,HF5386 .S694 2011
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bhansali, Vineer.
สำนักพิมพ์
: McGraw-Hill, NewYork:
เลขเรียก
HG4651 .B55 2010,IK00105
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Choudhry, Moorad.
สำนักพิมพ์
Basingstoke[England]; : PalgraveMacmillan, 2006
เลขเรียก
HG4651 .C6796 2006,IK00049
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Epstein, Lita.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J.; : Wiley, c2009
เลขเรียก
HF5635 .E66 2009,BA00010
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lewis, Michael.
สำนักพิมพ์
London : penguinbooks, 2011
เลขเรียก
HB3716 .K77 2011,EC00237
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lewis, Michael.
สำนักพิมพ์
NewYork : W.W.Norton&Co., 2011
เลขเรียก
HB3717 .L49 2011,EC00257
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Haig, Matt.
สำนักพิมพ์
London; : Koganpage, 2011
เลขเรียก
HD69.B7 H346 2011,BA00120
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Yunus, Muhammad.
สำนักพิมพ์
NewYork : PublicAffairs, 2010
เลขเรียก
HD60 .Y85 2010,SD00034
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Tvede, Lars.
สำนักพิมพ์
John Wiley & Sons,
เลขเรียก
HB3714 .T84 2006,EC00054
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Brown, Gordon W.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill/Irwin, c2006
เลขเรียก
KF889.3 .B76 2006,LR00009
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Osterwalder, Alexander.
สำนักพิมพ์
Hoboken, NJ : Wiley, c2010.
เลขเรียก
HD30.28 .O778 2010,BA00452
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ