พบ: 620  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556
เลขเรียก
HC441 .ถ192 2556,GM00080
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Maxwell, John C.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยคูน-แบรนด์เอจ, 2556
เลขเรียก
BF637.S4 M386 2556,SI00232
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
บุญลาภ ภูสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักข่าวไทยพับลิก้า, 2556
เลขเรียก
HC445 .ส728 2556,EC00150
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
วิรัตน์ แสงทองคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2556
เลขเรียก
HC13 .ว37ห 2556,EC00161
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
วีรพงษ์ ชุติภัทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2556
เลขเรียก
PF00051,HG179 .ว37ส 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : PostBooks, 2556
เลขเรียก
HD890.55 .ก67 2557,IK00049
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
จตุพร สุมนานนท์, แปล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2556
เลขเรียก
BA00449,HD30.28 .น32ส 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
เฟิร์นแนห์ม, เอเดรียน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียก
BF637.S37 .ฟ53ห 2556,SI00421
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Krogerus, Mikael.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556
เลขเรียก
BF441 .ค87ห 2556,SI00178
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
สมพงษ์ อยู่สุนทร.
สำนักพิมพ์
หรุงเทพฯ : ธิงค์บียอนด์, 2556
เลขเรียก
HF38.25 .ส16 2556,BA00181
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
คอนเวย์, เอ็ดมันด์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556
เลขเรียก
HB180 .ค87 2556,EC00199
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
คอยล์, แดเนียล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2556
เลขเรียก
SI00143,BF637 .ด116 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ประพฤติ กฤติยานุรักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2556
เลขเรียก
HG179 .ป66 2556,PF00078
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯแสงดาว,, 2556
เลขเรียก
HG4529 .พ655 2556,FA00036
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2556.
เลขเรียก
HF5469.55.T54S4 ส691จ,BA00369
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ