พบ: 620  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
คอตเลอร์, ฟิลิป.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2556
เลขเรียก
HF5415 .ค57 2556,BA00152
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556
เลขเรียก
FA00083,HG4521 .พ65 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ปิยนาถ บุนนาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียก
RO00119
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
กิตติ เวชสุภาพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : MINIBEARPUBLISHING, 2556
เลขเรียก
PE1485 .ก64จ 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พองโก้.
สำนักพิมพ์
แจ่มใส,
เลขเรียก
Lit Jamsai 568,LI00184
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
กองบรรณาธิการผู้จัดการ 360 องศา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, c2556
เลขเรียก
HF5386 .ก63 2556,BA00189
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Yao Zhou.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2556
เลขเรียก
LI00522
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge Essential
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นิตยสารBrandAge, 2556
เลขเรียก
HF5386 .บ54 2556 ล.2,BA00112
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge Essential
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นิตยสารBrandAge, 2556
เลขเรียก
HF5386 .บ54 2556 ล.3,BA00112
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge Essential
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นิตยสารBrandAge, 2556
เลขเรียก
HF5386 .บ54 2556 ล.4,BA00112
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
นิตยสาร BrandAge Essential
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยคูน-แบรนด์เอจ, 2556
เลขเรียก
HF5386 .ก52ช 2556,BA00112
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
นิตยสาร BrandAge Essential
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยคูน-แบรนด์เอจ, 2556
เลขเรียก
HF5386 .ก52ช 2556 ล.6,BA00112
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
เต็มยศ ปาลเดชพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก
HB180.T5 ต697 2556,EC00165
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ดำรงค์ พิณคุณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เรสเตอร์บุ๊ค, 2556
เลขเรียก
HD37 .T5 ด217 2556,BA00193
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ดำรงค์ พิณคุณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เรสเตอร์บุ๊ค, 2556.
เลขเรียก
BA00124,HD2741 .ด217 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ