พบ: 620  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
กฤษณะเศรณี, กฤษฎา.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ธิงค์บียอนด์บุ๊คส์, 2556
เลขเรียก
HJ4771.55 .ก59 2556,PF00011
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สตาร์พิค, 2556
เลขเรียก
PF00245,HG4026 .พ32 2556,IK00043
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
อัญพัชร์ ทรัพย์ยืนยง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : stockt2morrow, 2556
เลขเรียก
HD890.55 .อ62 2556,IK00018
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
สิทธิโชค ทองงาม.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ธิงค์บียอนด์บุ๊คส์, 2556
เลขเรียก
BF637.S8 ส34 2556,SI 954,SI00157
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
แม่ขวัญข้าว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, 2556
เลขเรียก
HG174 .ม26 2556,BA00160
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ