พบ: 2  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Brooks, Arthur C.
สำนักพิมพ์
NewYork : BasicBooks, c2010
เลขเรียก
JK467 .B76 2010,SD00028
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Brooks, Arthur C.
สำนักพิมพ์
NewYork : BasicBooks, c2012
เลขเรียก
HB95 .B765 2012,SD00061
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ