พบ: 2  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Cooper, Brant.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, c2013
เลขเรียก
HB615 .C6495 2013,BA00027
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Cooper, Brant.
สำนักพิมพ์
Cooper-Vlaskovits ;
เลขเรียก
HG4027.6 .C66T 2010,IE00067
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ