พบ: 5  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Cohen, David G.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, c2011
เลขเรียก
HD62.5 .C635 2011,BA00179
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Feld, Brad.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HB615 . F44S 2020,IE00079
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Feld, Brad.
สำนักพิมพ์
John Wiley & Sons, Inc.,
เลขเรียก
HB615 .S81H 2020,IE00080
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Mendelson, Jason.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, c2011
เลขเรียก
HG4751 .F45 2011,CF00004
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Feld, Brad.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HG4751 .F45 2013,IE00020
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ