พบ: 11  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Matthews, Bill.
สำนักพิมพ์
.Sound Wisdom,
เลขเรียก
HG2401 .M37 2018,IE00115
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Tvede, Lars.
สำนักพิมพ์
John Wiley & Sons,
เลขเรียก
HD62.5 .T57 2018,IE00041
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Pride, Jamie.
สำนักพิมพ์
John Wiley & Sons,
เลขเรียก
HG2401 .P77 2018,IE00058
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Pofeldt, Elaine.
เลขเรียก
HB615 .P632 2018,IE00090
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hoffman, Reid.
สำนักพิมพ์
Currency,
เลขเรียก
PZJ1862 .H65 2018,IE00137
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Goodwin, Tom.
สำนักพิมพ์
Kogan Page, Limited,
เลขเรียก
HD62.5 .G66D 2018,IE00118
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Patterson, Henry.
สำนักพิมพ์
Petersfield :Harriman House,2018.
เลขเรียก
HB615 .P27Y 2018,IE00057
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Vaynerchuk, Gary.
เลขเรียก
HB615 .V385 2018,IE00105
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Fishkin, Rand.
สำนักพิมพ์
New York, New York : Portfolio/Penguin, [2018].
เลขเรียก
HD9696.8.U62 F56 2018,IE00046
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Warren Tevelow, Jesse.
สำนักพิมพ์
LT Press, a division of LaunchTeam, Inc.,
เลขเรียก
HF5415.13 .W27A 2018,IE00131
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Mary Christensen.
สำนักพิมพ์
American Management Association,
เลขเรียก
TX911 .C57 2018,IE00015
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ