พบ: 12  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Teasley, Brian.
เลขเรียก
HG4529.5 .T42 2019,BA00496
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Frederick, Howard.
สำนักพิมพ์
Cengage Learning,
เลขเรียก
HB615 .K87 2019,IE00159
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Ough, Kedma.
สำนักพิมพ์
McGraw-Hill,
เลขเรียก
HB3730 .O95 2019,IE00096
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kumar, Raj.
สำนักพิมพ์
Beacon Press ,
เลขเรียก
HV25 .K94T 2019,IE00168
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Michaels, Daven.
สำนักพิมพ์
Morgan James ,
เลขเรียก
HD2741 .M53T 2019,IE00230
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Honeyman, Ryan.
สำนักพิมพ์
Berrett-Koehler ,
เลขเรียก
HD60 .H65T 2019,BA00509
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Duffield-thomas, Denise
สำนักพิมพ์
Hay House, [2019].
เลขเรียก
HD62.5 .D94C 2019,IE00076
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bruijn, Anne de
สำนักพิมพ์
BIS Publishers,
เลขเรียก
HD62.5 .K78 2010,IE00072
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Griffo, Ilana.
สำนักพิมพ์
Paige Tate & Co,
เลขเรียก
HD57.7 .G75 2019,IE00064
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Galvin, Bill.
สำนักพิมพ์
N.p,
เลขเรียก
HB615 .G24L 2019,IE00128
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Aspan, Maria.
สำนักพิมพ์
HarperCollins Leadership, an imprint of HarperCollins,
เลขเรียก
HG4027.6 .A87 2019,IE00049
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lytle, Carissa.
สำนักพิมพ์
New York : Adams Media, [2019].
เลขเรียก
HD62.7 .L98 2019,IE00030
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ