พบ: 15  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Smith, Daniel
สำนักพิมพ์
Michael O''''''''Mara Books Limited,
เลขเรียก
HD2346 .S65H 2020,IE00075
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Dillehay, James.
สำนักพิมพ์
Warm Snow Publishers,
เลขเรียก
HD5854.5 D54S 2020,SD00173
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Zerrillo, Philip C.
สำนักพิมพ์
World Scientific ,
เลขเรียก
HB615 .Z47 2020,IE00074
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Turi, Abeba N.
สำนักพิมพ์
Apress ,
เลขเรียก
HV25 .T94T 2020,IE00227
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Rao, Dileep.
สำนักพิมพ์
Mango Publishing,
เลขเรียก
HC340.12.Z7 R16F 2020,IE00109
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Blank, Arthur M.
สำนักพิมพ์
William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers,
เลขเรียก
PZ8.3.C5398 B42G 2020,SD00178
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kennada, Anthony.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HF5415.1263 K45 2020,BA00285
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Staeritz, Felix.
สำนักพิมพ์
LID Publishing Limited,
เลขเรียก
HD30.213 .S81F 2020,IE00226
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Raz, Guy.
สำนักพิมพ์
Macmillan,
เลขเรียก
HB615 .R19H 2020,IE00077
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Dhargalkar, Kaustubh.
สำนักพิมพ์
SAGE Publications Inc,
เลขเรียก
HB615 .D52I 2020,IE00170
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Pittz, Thomas G.
สำนักพิมพ์
Emerald Publishing,
เลขเรียก
HB615 .P4885T 2020,IE00162
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Rusk, Ken.
สำนักพิมพ์
Dey St., an imprint of William Morrow,
เลขเรียก
HD82 .R98B 2020,IE00173
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hulme, Simon.
สำนักพิมพ์
Red Globe Press,
เลขเรียก
HG4026 .H94E 2020,IE00107
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Feld, Brad.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HB615 . F44S 2020,IE00079
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Feld, Brad.
สำนักพิมพ์
John Wiley & Sons, Inc.,
เลขเรียก
HB615 .S81H 2020,IE00080
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ