พบ: 2  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Johnson, Luke.
สำนักพิมพ์
London : PortfolioPenguin, 2011
เลขเรียก
HD62.5 .J95 2011,CF00057
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Brooks, Arthur C.
สำนักพิมพ์
NewYork : BasicBooks, c2010
เลขเรียก
JK467 .B76 2010,SD00028
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ