พบ: 147  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Green, Bill.
สำนักพิมพ์
Köehlerbooks,
เลขเรียก
HD62.5 .G74 2017,IE00136
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Sarngadharan, M.
สำนักพิมพ์
New Century Publications,
เลขเรียก
HD3616 .E58 2014,IE00059
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Smallbone, David.
เลขเรียก
HB615 .W66 2016,IE00024
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Greene, Cynthia L.
สำนักพิมพ์
Ohio : ThomsonHigherEducation, 2007
เลขเรียก
CD 006
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
ไฟล์คอมพิวเตอร์

image
สำนักพิมพ์
Harvard Business School Press,
เลขเรียก
HD62.5 .H3738 1999,IE00060
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Smith, Daniel
สำนักพิมพ์
Michael O''''''''Mara Books Limited,
เลขเรียก
HD2346 .S65H 2020,IE00075
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Michaels, Daven.
สำนักพิมพ์
Morgan James ,
เลขเรียก
In process
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Gordon, Michael E.
สำนักพิมพ์
John Wiley & Sons, /
เลขเรียก
HB615 .G665 2010,IE00039
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Diamani, Heather.
สำนักพิมพ์
CreateSpace Independent Publishing ;
เลขเรียก
HG151 .D51 2014,IE00139
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Teasley, Brian.
เลขเรียก
HG4529.5 .T42 2019,BA00496
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Worrell, Peter R.
เลขเรียก
HB615 .W684 2014,IE00035
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Jonikas, Donatas,.
สำนักพิมพ์
Donatas Jonikas,
เลขเรียก
HD62.5 .J66 2017,IE00034
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kander, Diana.
เลขเรียก
HB615.K355 2014,IE00004
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Visintin, Francesca.
เลขเรียก
HD2346.I8 F37 2016,IE00027
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Voogd, Peter.
สำนักพิมพ์
Game Changers Press,
เลขเรียก
HB615 .V66 2014,IE00021
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ