พบ: 39  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Jonikas, Donatas,.
สำนักพิมพ์
Donatas Jonikas,
เลขเรียก
HD62.5 .J66 2017,IE00034
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kander, Diana.
เลขเรียก
HB615.K355 2014,IE00004
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hisrich, Robert D.
เลขเรียก
HD62.5 .H576 2016,IE00012
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Tvede, Lars.
สำนักพิมพ์
John Wiley & Sons,
เลขเรียก
HD62.5 .T57 2018,IE00041
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Barringer, Bruce R.
สำนักพิมพ์
Pearson/Prentice Hall,
เลขเรียก
HB615 .B374 2010,IE00063
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Wise, Sean.
เลขเรียก
HD62.5 .F453 2017,IE00054
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Feldman, David N.,
เลขเรียก
HB615 .F53 2013,IE00032
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Flynn, Pat.
สำนักพิมพ์
SPI Publications,
เลขเรียก
HD62.5 .F648 2016,IE00125
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Garvin, James.
เลขเรียก
HD62.5 .G3773 2013,IE00006
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Gartner, William B.
เลขเรียก
HB615 .G3754 2016,IE00026
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hoffman, Reid.
สำนักพิมพ์
Currency,
เลขเรียก
PZJ1862 .H65 2018,IE00137
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bruijn, Anne de
สำนักพิมพ์
BIS Publishers,
เลขเรียก
HD62.5 .K78 2010,IE00072
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Tsang, Denise.
เลขเรียก
P96.T42 T75 2015,IE00006
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Staeritz, Felix.
สำนักพิมพ์
LID Publishing Limited,
เลขเรียก
HD30.213 .S81F 2020,IE00226
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Raz, Guy.
สำนักพิมพ์
Macmillan,
เลขเรียก
HB615 .R19H 2020,IE00077
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ