พบ: 16  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Schwartz, Beverly.
สำนักพิมพ์
San Francisco : Jossey-Bass, c2012.
เลขเรียก
HD60 .S389 2012
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hockerts, Kai.
สำนักพิมพ์
Palgrave Macmillan,
เลขเรียก
HD60 .S59 2006,IE00096
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kumar, Raj.
สำนักพิมพ์
Beacon Press ,
เลขเรียก
HV25 .K94T 2019,IE00168
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Elkington, John.
สำนักพิมพ์
Harvard Business School Press,
เลขเรียก
HD60 .E45 2008,IE00083
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Durieux, Mark B.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HD60 .D87 2010,IE00082
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Mycoskie, Blake.
สำนักพิมพ์
New York : Spiegel & Grau, 2011.
เลขเรียก
HF5414 .M93 2011,BA00173
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Honeyman, Ryan.
สำนักพิมพ์
Berrett-Koehler ,
เลขเรียก
HD60 .H65T 2019,BA00509
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lannon, Josh.
สำนักพิมพ์
US : RDA, c2012
เลขเรียก
HD60 .L16 2012,SD00065
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
โจนส์, เดวิด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โพสต์, 2557
เลขเรียก
HD60 .ด64 2557,SD00046
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Seelos, Christian.
เลขเรียก
HD60 .S436 2017,SD00166
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Gelobter, Michel.
เลขเรียก
HD60 .G454 2015,IE00043
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Yunus, Muhammad.
สำนักพิมพ์
NewYork : PublicAffairs, 2010
เลขเรียก
HD60 .Y85 2010,SD00034
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Ellis, Tania.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HD60 .E55 2010,IE00098
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Eggers, William D.
สำนักพิมพ์
Harvard Business Review Press,
เลขเรียก
HD60 .E337 2013,IE00061
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Scofield, Rupert.
สำนักพิมพ์
McGraw-Hill,
เลขเรียก
HD60 .S395 2011,IE00073
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ