พบ: 14  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Leach, J. Chris.
สำนักพิมพ์
Thomas/South-Western,
เลขเรียก
HG4751 .L43 2009,IE00076
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Cremades, Alejandro.
เลขเรียก
HG4751 .C78 2016,IE00016
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Mitchell, Ronald K.
สำนักพิมพ์
Sage Publications,
เลขเรียก
HD62.5 .C375 2006,IE00017
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Mullins, John W.
สำนักพิมพ์
Hoboken,NewJersey : JohnWiley&SonsInc., [2014]
เลขเรียก
HG4027.6 .M65 2014,CF00013
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Moe, Michael.
สำนักพิมพ์
New York : Grand Central Publishing, [2017].
เลขเรียก
HG4027.6 .M64 2017,IE00021
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Stross, Randall E.
สำนักพิมพ์
Portfolio/Penguin,
เลขเรียก
HG4027.6 .S78 2012,IE00076
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bygrave, William D.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HD62.5 .B94 2010,IE00098
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Fiegler, Torsten.
เลขเรียก
HG4751 .F544 2016,IE00003
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Mendelson, Jason.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, c2011
เลขเรียก
HG4751 .F45 2011,CF00004
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Feld, Brad.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HG4751 .F45 2013,IE00020
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hague,Katherine .
เลขเรียก
HG4751 .H337 2017,IE00004
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Robbins, William L.
เลขเรียก
HG4751 .R63 2011,IE00067
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Shelters, David.
เลขเรียก
HD62.37 .S517 2013,IE00031
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Weeks, Darren.
สำนักพิมพ์
New York :RDA Press, LLC ,2015.
เลขเรียก
HG4751 .W44T 2015,IE00086
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ