พบ: 190  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Zerrillo, Philip C.
สำนักพิมพ์
World Scientific ,
เลขเรียก
HB615 .Z47 2020,IE00074
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Fannin, Rebecca A.
สำนักพิมพ์
Singapore. : Wiley, 2012
เลขเรียก
HC110.T4 F366 2012,EC00322
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Wise, Sean.
เลขเรียก
HD62.5 .F453 2017,IE00054
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Ough, Kedma.
สำนักพิมพ์
McGraw-Hill,
เลขเรียก
HB3730 .O95 2019,IE00096
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Turi, Abeba N.
สำนักพิมพ์
Apress ,
เลขเรียก
HV25 .T94T 2020,IE00227
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kumar, Raj.
สำนักพิมพ์
Beacon Press ,
เลขเรียก
HV25 .K94T 2019,IE00168
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Heinecke, William.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HF5386 .H366 2003,IE00039
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Voogd, Peter.
สำนักพิมพ์
[Game Changers INC],
เลขเรียก
HD62.7 V.36 2015,IE00093
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Power, Rhett.
เลขเรียก
HF5386 .P76185 2017,IE00008
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Feldman, David N.,
เลขเรียก
HB615 .F53 2013,IE00032
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Murphy, Bill,
สำนักพิมพ์
Henry Holt and Co.,
เลขเรียก
HB615 .M87 2010,IE00074
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Cooper, Brant.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, c2013
เลขเรียก
HB615 .C6495 2013,BA00027
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Elkington, John.
สำนักพิมพ์
Harvard Business School Press,
เลขเรียก
HD60 .E45 2008,IE00083
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Ries, Eric.
สำนักพิมพ์
Currency,
เลขเรียก
HD62.5 .R54 2017,IE00123
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Smith, Keith Cameron.
สำนักพิมพ์
NewYork : BallantineBooks, c2012
เลขเรียก
HB615 .S65 2012,BA00296
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ