พบ: 190  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Durieux, Mark B.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HD60 .D87 2010,IE00082
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Mycoskie, Blake.
สำนักพิมพ์
New York : Spiegel & Grau, 2011.
เลขเรียก
HF5414 .M93 2011,BA00173
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Forsyth, Patrick.
สำนักพิมพ์
UK : CPIGroup(UK)Ltd., c2013
เลขเรียก
HF5718.22 .F58 2013,BA00268
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Guillebeau, Chris.
เลขเรียก
HD62.5 .G854 2012,IE00013
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Honeyman, Ryan.
สำนักพิมพ์
Berrett-Koehler ,
เลขเรียก
HD60 .H65T 2019,BA00509
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Byrne, Lindsey.
สำนักพิมพ์
Hodder & Stoughton Ltd, ; 2015.
เลขเรียก
HD30.28 .B97T 2015,IE00091
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Wasserman, Noam.
สำนักพิมพ์
Princeton University Press,
เลขเรียก
HD62.5 .W375 2012,IE00008
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Wasserman, Noam.
สำนักพิมพ์
Princeton University Press,
เลขเรียก
HD62.5 .W375 2012,IE00018
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Buelow, Beth L.
เลขเรียก
HB615 .B825 2015,IE00020
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Pofeldt, Elaine.
เลขเรียก
HB615 .P632 2018,IE00090
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Michalowicz, Mike.
สำนักพิมพ์
Portfolio/Penguin,
เลขเรียก
HB615 .M537 2012,IE00030
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Cohen, Ronald.
สำนักพิมพ์
London : Phoenix, 2008
เลขเรียก
HD61 .C635 2008,SD00020
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lannon, Josh.
สำนักพิมพ์
US : RDA, c2012
เลขเรียก
HD60 .L16 2012,SD00065
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Rose, David S.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HB615 .R656 2016,IE00090
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Williams, Taffy.
สำนักพิมพ์
American Management Association,
เลขเรียก
HB615 .W554 2015,IE00026
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ