พบ: 196  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Rose, David S.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HB615 .R656 2016,IE00090
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Williams, Taffy.
สำนักพิมพ์
American Management Association,
เลขเรียก
HB615 .W554 2015,IE00026
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Gartner, William B.
เลขเรียก
HB615 .G3754 2016,IE00026
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
โจนส์, เดวิด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โพสต์, 2557
เลขเรียก
HD60 .ด64 2557,SD00046
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Seelos, Christian.
เลขเรียก
HD60 .S436 2017,SD00166
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kleinert, Jared.
เลขเรียก
HF5386 .A13 2015,BA00263
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hoffman, Reid.
สำนักพิมพ์
Currency,
เลขเรียก
PZJ1862 .H65 2018,IE00137
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kennada, Anthony.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HF5415.1263 K45 2020,BA00285
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Duffield-thomas, Denise
สำนักพิมพ์
Hay House, [2019].
เลขเรียก
HD62.5 .D94C 2019,IE00076
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Sathe, Vijay.
สำนักพิมพ์
Cambridge University Press,
เลขเรียก
HB615 .S3117 2003,IE00072
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bruijn, Anne de
สำนักพิมพ์
BIS Publishers,
เลขเรียก
HD62.5 .K78 2010,IE00072
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Tsang, Denise.
เลขเรียก
P96.T42 T75 2015,IE00006
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Leach, J. Chris.
สำนักพิมพ์
Thomas/South-Western,
เลขเรียก
HG4751 .L43 2009,IE00076
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Asgary, Nader H.
สำนักพิมพ์
Routledge,
เลขเรียก
HB615 .A83 2020,IE00239
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Staeritz, Felix.
สำนักพิมพ์
LID Publishing Limited,
เลขเรียก
HD30.213 .S81F 2020,IE00226
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ