พบ: 196  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Cremades, Alejandro.
เลขเรียก
HG4751 .C78 2016,IE00016
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Etemad, Hamid.
เลขเรียก
HF1359 .C43 2016,IE00013
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Gerber, Michael E.
สำนักพิมพ์
HarperBusiness,
เลขเรียก
HD62.7 .G458 1995,IE00088
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Palmer, Kimberly.
สำนักพิมพ์
AMACOM, American Management Association,
เลขเรียก
HD5110 .P35 2014,IE00058
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Cooper, Brant.
สำนักพิมพ์
Cooper-Vlaskovits ;
เลขเรียก
HG4027.6 .C66T 2010,IE00067
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Pittz, Thomas G.
สำนักพิมพ์
Emerald Publishing,
เลขเรียก
HB615 .P4885T 2020,IE00162
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Mehta, Monica.
สำนักพิมพ์
New York : McGraw-Hill, c2013.
เลขเรียก
HD62.5 .M42 2013,IE00042
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Blank, Steven G.
เลขเรียก
HB615 .B598 2013,IE00005
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Shane, Scott Andrew.
สำนักพิมพ์
Yale University Press,
เลขเรียก
HB615 .S478 2008,IE00075
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Love, Howard.
เลขเรียก
HD62.5 .L678 2016,IE00009
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Dunn, Troy.
สำนักพิมพ์
Nashville,Tenn. : ThomasNelson, c2007
เลขเรียก
HG179 .D859 2007,PF00039
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Key, Stephen.
สำนักพิมพ์
McGraw-Hill,
เลขเรียก
HD62.5 .K49 2013,IE00038
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Norris, Dan.
เลขเรียก
HD62.5 .N685 2014,IE00086
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hardy, Darren.
เลขเรียก
HD62.5 .H372 2015,IE00001
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Rusk, Ken.
สำนักพิมพ์
Dey St., an imprint of William Morrow,
เลขเรียก
HD82 .R98B 2020,IE00173
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ