พบ: 196  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Botterill, Nigel.
เลขเรียก
HD62.7 .B673 2015,IE00007
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Yunus, Muhammad.
สำนักพิมพ์
NewYork : PublicAffairs, 2010
เลขเรียก
HD60 .Y85 2010,SD00034
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Mitchell, Ronald K.
สำนักพิมพ์
Sage Publications,
เลขเรียก
HD62.5 .C375 2006,IE00017
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Arvidsson, Adam.
สำนักพิมพ์
Polity,
เลขเรียก
HB615 .A78 2019,IE00217
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Goodwin, Tom.
สำนักพิมพ์
Kogan Page, Limited,
เลขเรียก
HD62.5 .G66D 2018,IE00118
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hulme, Simon.
สำนักพิมพ์
Red Globe Press,
เลขเรียก
HG4026 .H94E 2020,IE00107
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Katz, Jerome A.
สำนักพิมพ์
McGraw-Hill Irwin,
เลขเรียก
HD62.7 .K385 2011,IE00064
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Brown, Paul B.
สำนักพิมพ์
Bibliomotion,
เลขเรียก
HB615 .B45 2015,IE00022
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Nwankwo, Sonny.
สำนักพิมพ์
Routledge,
เลขเรียก
HF5415.13 .N91E 2020,IE00240
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Thérin, François,
เลขเรียก
HD62.37 .H35 2013,IE00048
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Meisel, Ari.
สำนักพิมพ์
Lioncrest Publishing,
เลขเรียก
HD62.5 .M45 2016,IE00052
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Galvin, Bill.
สำนักพิมพ์
N.p,
เลขเรียก
HB615 .G24L 2019,IE00128
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Wasserman, Noam.
สำนักพิมพ์
Stanford Business Books, an imprint of Stanford University Press,
เลขเรียก
BF637.S8 W3285 2019,IE00048
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Sull, Donald N.
สำนักพิมพ์
Harvard Business School Press,
เลขเรียก
HB615 .S94 2005,IE00085
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Key, Stephen.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, 2011
เลขเรียก
T339 .K49 2011,BA00117
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ