พบ: 5  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์.
สำนักพิมพ์
เช็ก,
เลขเรียก
HG1710 .พ78ร 2564,IK00114
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ภัทระ จึงสง่า.
สำนักพิมพ์
เช็ก,
เลขเรียก
HG1710 ภ14ร 2564,IK00111
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
นเรศ เหล่าพรรณราย.
สำนักพิมพ์
พราว,
เลขเรียก
HG1710 .น57ด 2564,IK00113
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
2 The Mars
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2561.
เลขเรียก
HG1710 .ส92ค 2561,BA00068
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
เบอร์นิสก์, คริส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บางกอกโพสต์, 2561.
เลขเรียก
HG1710 .บ59ค 2561,IK00092
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ