พบ: 2  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Brandt, Richard L.
สำนักพิมพ์
NewYork : Portfolio/Penguin, 2011
เลขเรียก
Z473.B47 B75 2011,BA00161
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Stone, Brad.
เลขเรียก
HD62.5 .S756 2017,IE00005
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ