พบ: 23  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Wagner, Rodd.
สำนักพิมพ์
NewYork,NY : GallupPress, c2009
เลขเรียก
HD38.2 .W345 2009,BA00127
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Giarratana, Neil.
สำนักพิมพ์
PomptonPlains,NJ : CareerPress, c2011
เลขเรียก
HD38.2 .G53 2011,BA00201
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Miller, Scott Jeffrey.
สำนักพิมพ์
Simon & Schuster,
เลขเรียก
HD31.2 .M54 2019,BA00414
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Maxwell, John C.
สำนักพิมพ์
[USA] : NelsonBusiness, 2005
เลขเรียก
HD57.7 .M39383 2005,BA00051
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Michaels, Cliff.
สำนักพิมพ์
Greenleaf Book Group Press,
เลขเรียก
HF5386 .M567 2012,BA00184
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Templar, Richard.
สำนักพิมพ์
Harlow,England; : PrenticeHallLife, 2011
เลขเรียก
HD31 .T45 2011,BA00206
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Finzel, Hans.
สำนักพิมพ์
ColoradoSprings,CO,U.S.A. : DavidC.Cook, 2007
เลขเรียก
HD57.7 .F56 2007,BA00058
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kaplan, Robert Steven.
สำนักพิมพ์
Boston,Mass. : HarvardBusinessReviewPress, c2011
เลขเรียก
HD57.7 .K3663 2011,BA00202
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Blumberg, Matt.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HD2745 .B49S 2020,IE00172
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Krames, Jeffrey A.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, 2002
เลขเรียก
CD 045
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Zhuo, Julie.
สำนักพิมพ์
Virgin Books,
เลขเรียก
HD38.2 .Z59 2019,IE00152
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Sathe, Vijay.
สำนักพิมพ์
Cambridge University Press,
เลขเรียก
HB615 .S3117 2003,IE00072
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Blumberg, Matt.
เลขเรียก
HD62.7 .B96 2013,IE00004
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Thorndike, William.
สำนักพิมพ์
Boston,Mass. : HarvardBusinessReviewPress, c2012
เลขเรียก
HD38.2 .T476 2012,CF00001
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hill, Linda A.
สำนักพิมพ์
Boston : HarvardBusinessReviewPress, c2011
เลขเรียก
HF5549.12 .H554 2011,BA00187
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ