พบ: 315  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Kapoor, Jack R.
สำนักพิมพ์
McGraw Hill,
เลขเรียก
HG179 .K368 2019,PF00069
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bajtelsmit, Vickie.
สำนักพิมพ์
Danvers,MA : Wiley, 2006
เลขเรียก
HG179 .B34 2006,PF00035
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Jordan, Scott.
สำนักพิมพ์
Poodle Press,
เลขเรียก
HG179 .J67 2015,BA00490
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Sander, Peter.
สำนักพิมพ์
Massachusetts : AdamsMediaCorporation, 2009
เลขเรียก
HG179 .S26 2009,IK00068
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Garman, E Thomas.
สำนักพิมพ์
Eagan,MN : South-WesternCengageLearning, 2010
เลขเรียก
HG179 .G47 2010,PF00070
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Tairad, Michael.
สำนักพิมพ์
UK : Icon book, 2015.
เลขเรียก
HG179 .T15 2015,PF00207
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Trahair, David.
สำนักพิมพ์
Toronto : J.WileyandSonsCanada, 2012
เลขเรียก
HG179 .T71 2012,PF00088
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
สำนักพิมพ์
WoodlandHills,Calif. : McGrawHill/Glencoe, c2006
เลขเรียก
HG179 .G44 2006,PF00036
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Madura, Jeff.
สำนักพิมพ์
Boston,MA. : PearsonAddisonWesley, 2011
เลขเรียก
HG179 .M252 2011,PF00076
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Smith, Chris.
สำนักพิมพ์
Lanham : Rowman&LittlefieldPublishers, c2012
เลขเรียก
HG179 .S5495 2012,PF00083
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Sander, Peter.
สำนักพิมพ์
Massachusetts : AdamsMediaCorporation, 2003
เลขเรียก
HG179 .S26 2003,PF00020
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Praser, Jill Andresky.
สำนักพิมพ์
Princeton : BloombergPress, 2002
เลขเรียก
HG179 .F72 2002,PF00121
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Walters, Stefon.
สำนักพิมพ์
Just Believe Company,
เลขเรียก
HG179 .W14 2019,PF00219
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kobliner, Beth.
สำนักพิมพ์
NewYork : SIMON&SCHUSTER, c2009
เลขเรียก
HG179 .K59 2009,PF00113
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Ariely, Dan.
สำนักพิมพ์
New York, NY :HarperCollins, [2017].
เลขเรียก
HG179 .A75 2017,FA00074
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ