พบ: 1,090  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Jones, Gareth R.
สำนักพิมพ์
Boston,Mass. : McGraw-Hill, c2007
เลขเรียก
CD 041
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Harvard Business Review
สำนักพิมพ์
Harvard Business Review Press,
เลขเรียก
HD31.2 .H367 2019,BA00475
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Harvard Business Review
สำนักพิมพ์
Boston,Mass. : HarvardBusinessReviewPress, c2010
เลขเรียก
HD31 .H3946 2010,BA00116
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Moulds, Richard.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
BA00486
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
McClelland, David C.
สำนักพิมพ์
Harvard Business Press,
เลขเรียก
HD31 .M33 2008,BA00498
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Harvard Business School Press.
สำนักพิมพ์
United States,
เลขเรียก
HF5549.5 .H17 2009,BA00485
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Drucker, Peter F. #31;
สำนักพิมพ์
NewYork : HarperBusiness, c2004
เลขเรียก
HD31 .D7754 2004,BA00046
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Blanchard, Kenneth H.
สำนักพิมพ์
NewYork : Morrow, 1982
เลขเรียก
HD31 .B527 1982,BA00012
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Connors, Richard J.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : JohnWiley&Sons, c2010
เลขเรียก
BA00114,HD31 .C6244 2010
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Buffett, Mary.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, c2009
เลขเรียก
HD31 .B835 2010,BA00104
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Joseph, Ciby.
สำนักพิมพ์
Chichester,WestSussex : JohnWiley&SonsInc., [2013]
เลขเรียก
IK00086,HG3751 .J67 2013
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Avram Katherine.
สำนักพิมพ์
Milton,Qld. : JohnWiley&SonsAustralia, 2007
เลขเรียก
HG1615 .C65 2007,IK00086
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Burtonshaw-Gunn, Simon A.
สำนักพิมพ์
Chichester,WestSussex; : JohnWiley&Sons, 2010
เลขเรียก
HD31 .B85247 2010,BA00105
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Barbaroux, Pierre.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HD30.2 .B37 2016,IE00049
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
สำนักพิมพ์
Boston,MA : HarvardBusinessSchoolPub., c1996
เลขเรียก
HD31 .M293934 1996,BA00287
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ