พบ: 42  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Bosch, Jessica Van Den.
เลขเรียก
HD62.5 .B667 2014,IE00011
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Abrams, Rhonda M.
เลขเรียก
HD62.5 .A342 2017,IE00025
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
สำนักพิมพ์
Harvard Business School Press,
เลขเรียก
HD62.5 .H37 2004,IE00068
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Williams, Sara.
เลขเรียก
HD62.5 .W492 2016,IE00037
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Rose, David S.
สำนักพิมพ์
Wiley,
เลขเรียก
HB615 .R656 2016,IE00090
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Nathasorn Tony Boontanorm.
สำนักพิมพ์
Bangkok : SasinManagementConsulting, 2014
เลขเรียก
HD62.7 .H69 2014,BA00216
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Guillebeau, Chris.
สำนักพิมพ์
Pan Books,
เลขเรียก
HD62.5 .G47 2015,IE00031
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Tyson, Eric.
สำนักพิมพ์
Indianapolis,IN : WileyPub.Inc., 2008
เลขเรียก
HD62.7 .T97 2008,BA00081
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Aulet, Bill.
สำนักพิมพ์
John Wiley & Sons, Inc.,
เลขเรียก
HD62.5 .A94D 2013,IE00176
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Cohen, David G.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, c2011
เลขเรียก
HD62.5 .C635 2011,BA00179
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Wasserman, Noam.
สำนักพิมพ์
Princeton University Press,
เลขเรียก
HD62.5 .W375 2012,IE00008
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Wasserman, Noam.
สำนักพิมพ์
Princeton University Press,
เลขเรียก
HD62.5 .W375 2012,IE00018
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Horowitz, Ben.
สำนักพิมพ์
Harper Business,
เลขเรียก
HD62.5 .H51 2014,IE00028
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Priestley, Daniel.
เลขเรียก
HD62.5 .P87 2018,IE00133
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Ashton, Robert.
สำนักพิมพ์
Harlow,England; : Pearson, 2012
เลขเรียก
HD62.5 .A817 2012,CF00050
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ