พบ: 29  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Harvard Business School
สำนักพิมพ์
Boston,Mass. : HarvardBusinessSchoolPress, c2003
เลขเรียก
HD58.8 .L836 2003,BA00025
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hamel, Gary.
สำนักพิมพ์
Jossey-Bass,
เลขเรียก
HD31 .H253 2012,IE00010
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Williams, Taffy.
สำนักพิมพ์
American Management Association,
เลขเรียก
HB615 .W554 2015,IE00026
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kotter, John P.
สำนักพิมพ์
Boston,Mass. : HarvardBusinessReviewPress, c2011
เลขเรียก
BA00144,HD58.8 .H394 2011
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
สำนักพิมพ์
Boston,Mass : HarvardBusinessPress, c2009
เลขเรียก
HD58.8 .M25434 2009,BA00124
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Harvard Business Review
สำนักพิมพ์
Boston,Mass. : HarvardBusinessReviewPress, c2011
เลขเรียก
HD31 .M293893 2011,BA00204
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
McFarland, Keith R.
สำนักพิมพ์
New York : Three Rivers Press, c2009.
เลขเรียก
HD58.9 .M426 2009,IE00001
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Harvard Business School Press
สำนักพิมพ์
Boston,Mass. : HarvardBusinessPress, c2010
เลขเรียก
HD58.87 .I54 2010,BA00172
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Harrington, H. J.
สำนักพิมพ์
CRC Press, Taylor & Francis Group, |c [2020].
เลขเรียก
HD58.8 .H36 2020,IE00243
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Sibbet, David.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : JohnWiley&Sons;, c2013
เลขเรียก
HD57.7 .S4976 2013,BA00273
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Polsky, Lawrence.
สำนักพิมพ์
New York : McGraw-Hill, c2010.
เลขเรียก
HD30.3 .P65 2010,HD00379
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Beckford, John.
สำนักพิมพ์
Routledge, Taylor & Francis Group
เลขเรียก
HD30.2 .B443 2020,IE00178
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Collins, Jim.
สำนักพิมพ์
NewYorkJimCollins : DistributedintheU.S.andCanadaexclusivelybyHarperCollinsPublishers, c2009
เลขเรียก
HF5386 .C65 2009,BA00094
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Harnish, Verne.
สำนักพิมพ์
NewYork,N.Y. : FortuneBooks, c2012
เลขเรียก
HD58.8 .B74 2012,BA00172
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bodell, Lisa.
สำนักพิมพ์
Brookline,MA : Bibliomotion, c2012
เลขเรียก
HD58.8 .B634 2012,BA00225
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ