พบ: 2  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Rosenblat, Alex.
สำนักพิมพ์
University of California Press,
เลขเรียก
HE5620.R85 2018,IE00029
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Stone, Brad.
เลขเรียก
HD62.5 .S756 2017,IE00005
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ