พบ: 5  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Burt, Justine.
สำนักพิมพ์
MP publishing,
เลขเรียก
HD38.5 .B97T 2019,SD00172
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bordessa, Kris.
สำนักพิมพ์
National Geographic,
เลขเรียก
GE196 .B67 2020,SD00174
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Krzus, Michael P.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : JohnWiley&Sons, c2010
เลขเรียก
HG4028.B2 E23 2010,SD00117
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Laszlo, Chris.
สำนักพิมพ์
Stanford,California : StanfordBusinessBooks, [2011],©2011
เลขเรียก
HD30.255 .L396 2011,SD00043
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Aras, Guler.
สำนักพิมพ์
UK : EmeraldGroupPublishingLimited, c2012
เลขเรียก
HD2741 .A81 2012,SD00072
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ