พบ: 6  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Kobliner, Beth.
สำนักพิมพ์
NewYork : SIMON&SCHUSTER, c2009
เลขเรียก
HG179 .K59 2009,PF00113
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Walters, Stefon.
สำนักพิมพ์
Just Believe Company,
เลขเรียก
HG179 .W14 2019,PF00219
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Palmer, Kimberly.
สำนักพิมพ์
NewYork : TenSpeedPress, c2010
เลขเรียก
HG179 .P1886 2010.,PF00055
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Shelley, Susan.
สำนักพิมพ์
Indianapolis,IN : AlphaBooks, c2001
เลขเรียก
PF00005,HG179 .S4613 2001
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Anthony, Jason.
สำนักพิมพ์
NewYork : Plume, c2001
เลขเรียก
HG179 .A567 2001,PF00007
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Fowles, Debby.
สำนักพิมพ์
Avon,Mass. : AdamsMedia, c2012
เลขเรียก
HG181 .F713 2012,PF00127
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ