พบ: 11  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Bach, David.
สำนักพิมพ์
NewYork : DavidBachCrownBusiness, c2010
เลขเรียก
HG179 .B23425 2010,PF00059
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bach, David.
เลขเรียก
ON ORDER
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bach, David.
สำนักพิมพ์
NewYork : OxfordUniversityPress, 2003
เลขเรียก
R HG151 .A15 2003,RF00009
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bach, David.
สำนักพิมพ์
NewYork : Broadwaybooks, c2009
เลขเรียก
HG179 .B2343 2009,PF00045
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bach, David.
สำนักพิมพ์
NewYork : Broadwaybooks, c2002
เลขเรียก
HG179 .B24 2002,PF00009
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bach, David.
สำนักพิมพ์
Currency ,
เลขเรียก
HQ1438.N35 .S41U 2018,PF00223
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bach, David.
สำนักพิมพ์
NewYork : Broadwaybooks, 2005
เลขเรียก
PF00028,HG179. B32A 2005
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bach, David.
สำนักพิมพ์
NewYork : Broadwaybooks, 2003
เลขเรียก
HG179. B32 2003,PF00011
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bach, David.
สำนักพิมพ์
Atria Books,
เลขเรียก
HG173 .B13 2019,PF00145
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Bach, David.
สำนักพิมพ์
NewYork : Broadwaybooks, c2001
เลขเรียก
HG179 .B243 2001,PF00006
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
เดวิด บาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
เลขเรียก
HG179 .ด57ร 2559,PF00256
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ